#3695

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Ngọc Rồng Online

Vũ Trụ : 1 Sao

Hành Tinh: Trái Đất

Loại Đồ : Đồ HP

Vật Phẩm: Giày

Đăng Kí : Ảo

Nổi bật : giày thần linh 6sao 30% hp

700,000 CARD
525,000 ATM/MOMO/TCSR

Vũ Trụ : 1 Sao

Hành Tinh: Trái Đất

Loại Đồ : Đồ HP

Vật Phẩm: Giày

Đăng Kí : Ảo

Nổi bật : giày thần linh 6sao 30% hp