#7537

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 85

Skin: 107

Rank : Kim Cương

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Nhiều skin ss

680,000 CARD
510,000 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 85

Skin: 107

Rank : Kim Cương

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Nhiều skin ss