#7981

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 65

Skin: 65

Rank : Cao Thủ

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Nhiều skin vip . 24 tdt . Tlt cao

800,000 CARD
600,000 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 65

Skin: 65

Rank : Cao Thủ

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Nhiều skin vip . 24 tdt . Tlt cao