#8002

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 108

Skin: 207

Rank : Kim Cương

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Thông tin như hình . 57 tdt

2,300,000 CARD
1,725,000 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 108

Skin: 207

Rank : Kim Cương

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Thông tin như hình . 57 tdt