#8007

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 109

Skin: 261

Rank : Cao Thủ

Đá Quý :

Nổi bật : Vip . 101 tdt . 25x k vàng

3,000,000 CARD
2,250,000 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 109

Skin: 261

Rank : Cao Thủ

Đá Quý :

Nổi bật : Vip . 101 tdt . 25x k vàng