#8017

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 109

Skin: 112

Rank : Cao Thủ

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Lư bố tổng tư lệnh

600,000 CARD
450,000 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 109

Skin: 112

Rank : Cao Thủ

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Lư bố tổng tư lệnh