#8179

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 108

Skin: 99

Rank : Kim Cương

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Thông tin như hình , full bảng ngọc + 240 v3

750,000 CARD
562,500 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 108

Skin: 99

Rank : Kim Cương

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Thông tin như hình , full bảng ngọc + 240 v3