#8213

Shop Ngọc Rồng - Liên Quân - Free Fire Số 1 Việt Nam - Liên Quân Mobile

Tướng : 102

Skin: 128

Rank : Tinh Anh

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Nhiều ss

1,000,000 CARD
750,000 ATM/MOMO/TCSR

Tướng : 102

Skin: 128

Rank : Tinh Anh

Đá Quý : Không Có

Nổi bật : Nhiều ss