Tất cả
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 7,500 VNĐ
Tướng: 10
Skin: 2
Rank: Đồng
Đá Quý: Không Có
10,000đ