BẢNG GIÁ VÀNG NGỌC

 BẢNG GIÁ VÀNG SV123456

x1500 qua card:

  • 10k card 15 triệu vàng
  • 20k card 30 triệu vàng
  • 50k card 75 triệu vàng
  • 100k card 150 triệu vàng

x1800 qua tcsr:

  • 10k card 18 triệu vàng
  • 20k card 36 triệu vàng
  • 50k card 90 triệu vàng
  • 100k card 180 triệu vàng

BẢNG GIÁ NGỌC

  • Đang cập nhật

 

Liên hệ Facebook Phạm Thanh Tú